Kukurydza na kiszonkę

Kukurydza jest podstawową rośliną uprawianą na paszę objętościową dla bydła mlecznego i mięsnego. Wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy kiszonkowej jest kluczowy dla uzyskania wysokiej jakości paszy, która dostarczy zwierzętom składniki odżywcze. Odmiany kukurydzy przeznaczone na ziarno można również z powodzeniem wykorzystać na kiszonkę, jednak odwrotna sytuacja nie ma zastosowania.

Widok
Pokaż
Sortuj
Pokaż
Kukurydza ES Bond 80 tys
Numer produktu: 15828
Kukurydza ES Bond BB
Numer produktu: 15825
Kukurydza LID 3620C C/1 80 tys
Numer produktu: 18551
Kukurydza LID 3620C C/1 BB
Numer produktu: 18555
Kukurydza Talentro 80 tys.
Numer produktu: 13024
Kukurydza Talentro BB
Numer produktu: 14091
Widok
Pokaż
Sortuj
Pokaż

Odmiany kukurydzy na kiszonkę

Jak wybrać odmianę kukurydzy na kiszonkę?

Przy doborze odmiany kukurydzy kiszonkowej należy nacisk kłaść przede wszystkim na zawartość skrobi oraz strawność włókna, która powinna być na wysokim poziomie. Zawartość suchej masy powinna wynosić w granicach 30–35%, a jej połowę powinny stanowić kolby.

Jaki typ kukurydzy na kiszonkę wybrać?

Odmiany kukurydzy na kiszonkę typu flint wyróżnia wyższa odporność na chłody, dlatego lepiej sprawdzi się na wcześniejszy siew. Nasiona flint zawierają skrobię szklistą, która trawiona jest przez enzymy w jelitach, natomiast na odmiany typu dent składa się skrobia mączysta, trawiona w żwaczu. Odmiany dent wolniej oddają wodę, natomiast ostatecznie tracą jej więcej niż odmiany flint.

Jakie FAO kukurydzy na kiszonkę wybrać?

Wartość FAO określa wczesność kukurydzy na kiszonkę – im większa, tym dłużej roślina pozostaje na polu, dając lepsze wyniki plonowania. Głównym kryterium doboru wczesności kukurydzy na kiszonkę jest rejon uprawy. Mimo większego potencjału plonotwórczego, odmiany nieodpowiednio dopasowane do stanowiska, nie dadzą wyższego plonu.

Odmiany kukurydzy na kiszonkę na słabe gleby

Uprawa kukurydzy na kiszonkę nie ma zbyt wysokich wymagań glebowo-klimatycznych. W przypadku siewu kukurydzy kiszonkowej na glebach o niższej jakości, niedobory składników pokarmowych można zniwelować poprzez odpowiednie nawożenie oraz wybór właściwego przedplonu.

Gleby lekkie, piaszczyste i wysoce przepuszczalne mogą prowadzić do deficytu wody, dlatego warto zwracać szczególną uwagę na odmiany kukurydzy na kiszonkę, które są odporne na suszę, charakteryzują się dobrym wzrostem początkowym oraz mają cechę stay-green, która ułatwia przetrwanie okresów bezdeszczowych.

Odmiany sprawdzone w polskich warunkach

W ofercie Agrii dostępne są odmiany kukurydzy kiszonkowej, które zostały gruntownie sprawdzone w polskich warunkach klimatycznych. Umożliwia to idealne dopasowanie odmiany do stanowiska i maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego.

Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę?

Jak przygotować stanowisko pod kukurydzę na kiszonkę?

Uprawa kukurydzy kiszonkowej wymaga uprzedniego przeprowadzenia orki zimowej, natomiast wiosenną uprawę gleby warto ograniczyć do absolutnego minimum. Kluczowym krokiem jest wyrównanie powierzchni pola w celu poprawy retencji wody. Aby osiągnąć ten efekt, na ciężkich glebach zaleca się włókowanie, a na glebach lekkich – bronowanie. Przed wysiewem nasion kukurydzy kiszonkowej, glebę należy odpowiednio spulchnić na głębokości siewu. W tym celu często stosuje się agregat uprawowy z kultywatorem wąskozębnym, bądź broną i wałem strunowym.

Wymagania pokarmowe kukurydzy na kiszonkę

Kukurydza przeznaczona na produkcję kiszonki charakteryzuje się wysokimi potrzebami pokarmowymi. Azot jest kluczowym czynnikiem wpływającym na plon. Potas zwiększa odporność na niedobory wody, natomiast fosfor wpływa pozytywnie na rozwój systemu korzeniowego. Oba te mikroelementy odgrywają istotną rolę w zawiązywaniu i zaziarnianiu kolb kukurydzy kiszonkowej.

Kukurydza na kiszonkę – jakie zabiegi pielęgnacyjne należy wykonać?

W uprawie kukurydzy na kiszonkę niezbędne jest prowadzenie działań ochronnych, które umożliwią uzyskanie obfitych plonów wysokiej jakości.

Ochrona kukurydzy przed chwastami obejmuje mechaniczne usuwanie zachwaszczenia jeszcze przed kiełkowaniem roślin oraz zastosowanie odpowiednich herbicydów w przypadku wystąpienia niepożądanych roślin.

Zabiegi fungicydowe w kukurydzy kiszonkowej powinny być przeprowadzane niezwłocznie po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby.

W przypadku szkodników istotne jest ciągłe monitorowanie plantacji, ponieważ mogą one pojawić się we wszystkich fazach wzrostu rośliny. Aby zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się, ważne są odpowiednie praktyki agrotechniczne, takie jak regularne zwalczanie chwastów.

Kiedy siać kukurydzę kiszonkową?

Termin siewu kukurydzy na kiszonkę przypada na okres pomiędzy 20 kwietnia, a 5 maja. Jest on uzależniony od regionu, wczesności odmiany i panujących warunków atmosferycznych. Siew kukurydzy zgrywa się zazwyczaj z kwitnieniem mniszka lekarskiego i czeremchy. W przypadku odmian flint, gleba podczas siewu powinna mieć temperaturę co najmniej 8°C, natomiast podczas wysiewu odmian dent – 10°C.

Plonowanie kukurydzy na kiszonkę

Na wysokość plonu kukurydzy na kiszonkę składa się wiele czynników. Istotne są zarówno cechy odmiany, jak i dopasowanie do stanowiska oraz odpowiednia ochrona i nawożenie.

Według badań porejestrowych COBORU z 2022 roku wzorzec plonowania kukurydzy na kiszonkę wynosił:

 • 195,8 dt/ha dla odmian wczesnych,
 • 205,0 dt/ha dla odmian średniowczesnych,
 • 213,0 dt/ha dla odmian średniopóźnych.

Wilgotność w trakcie badań wynosiła 14%.

Termin zbioru kukurydzy na kiszonkę

Kukurydza na kiszonkę zebrana za wcześnie ma niedostateczną ilość skrobi, natomiast zbyt późny zbiór może doprowadzić do nadmiernego wysuszenia i obniżenia strawności włókien. Optymalny termin zbioru kukurydzy kiszonkowej przypada na moment, w którym zawartość suchej masy wynosi 30–35%. Nie każdy jednak dysponuje sprzętem przeznaczonym do jej pomiaru. Za początek dojrzałości można również uznać moment, w którym linia mleczna jest na wysokości ⅔ ziarniaka, a skrobia szklista nie przekracza połowy wysokości.

Odmiany kukurydzy kiszonkowej – jakie choroby i szkodniki są zagrożeniem?

Obecność szkodników oraz chorób grzybowych w kukurydzy kiszonkowej może znacznie obniżyć jakość i wysokość plonu. Najczęściej występującymi chorobami grzybowymi są fuzariozy kukurydzy oraz głownia pyląca i głownia guzowata. Natomiast do najgroźniejszych szkodników kukurydzy można zaliczyć omacnicę prosowiankę, stonkę kukurydzianą oraz mszyce.

Ziarno kukurydzy na kiszonkę dostępne w ofercie Agrii

W asortymencie Agrii dostępne są nasiona kukurydzy kiszonkowej o najwyższych parametrach jakościowych. Szeroki wybór odmian umożliwia idealne dopasowanie do stanowiska, co ma niebagatelny wpływ na wysokość plonu.

Ceny nasion kukurydzy na kiszonkę

Ceny nasion kukurydzy kiszonkowej uzależnione są od producenta, cech danej odmiany oraz pojemności opakowania. Należy pamiętać, że niższa cena może oznaczać niższą jakość, dlatego nie warto się nią kierować podczas doboru materiału siewnego.

Gdzie kupić nasiona kukurydzy kiszonkowej?

Nasiona kukurydzy na kiszonkę warto kupować od sprawdzonych producentów, oferujących kwalifikowany materiał siewny. Firma Agrii oferuje różnorodne odmiany kukurydzy kiszonkowej, które można zakupić, kontaktując się telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego.

Bibliografia

 • Buniak W., Dmowski Z., Szyszkowski P., Plonowanie i skład jakościowy kukurydzy na kiszonkę w warunkach deszczowania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1996, 438, s. 243-249.
 • Gach S., Kowalski P., Technologiczne i techniczne aspekty zbioru roślin kukurydzy na kiszonkę. Postępy Nauk Rolniczych. 2010, 62 (1), s. 91-99.
 • Jędruszczak M., Kapeluszny J., Plonowanie i zachwaszczenie kukurydzy na kiszonkę w urzeźbionym terenie o glebach lessowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura. 1993, 48, s. 7-15.
 • Konieczna A., Borek K., Mazur K., Wardal W. J., Emisje tlenku azotu(I) i ditlenku węgla z aplikacji nawozów nieorganicznych i naturalnych w wybranych technologiach upraw kukurydzy na kiszonkę. Przemysł Chemiczny. 2019, 98 (6), s. 901-906.
 • Kowalik I., Czym zbierać kukurydzę na kiszonkę? Kukurydza. 2010, 2, s. 13-18.
 • Liska T., Kukurydza na kiszonkę. Rada: Rolnictwo, Aktualności, Doradztwo, Analizy. Miesięcznik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. 2013, 10, s. 10.
 • Puczel B. F., Analiza kosztów zbioru kukurydzy na kiszonkę. Problemy Inżynierii Rolniczej. 2016, 24 (2), s. 17-26.
 • Sierakowska M., Uprawa nowych odmian kukurydzy na kiszonkę. Siedlecki Informator Rolniczy. 1998, 4, s. 25.
 • Staszak E., Kukurydza na kiszonkę - wybieramy właściwą odmianę. Bydło. 2009, 1, s. 8-10.
 • Szlachta T., Tupieka M., Analiza opłacalności produkcji kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę jako substratu do biogazowni. Inżynieria Rolnicza. 2013, 17, 3 (1), s. 375-386.
 • Tomasiuk T., Uprawa kukurydzy na kiszonkę. Wieś Mazowiecka. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. 2004, 4, s. 16.
 • Wielogórska G., Turska E., Czarnocki S., Ocena technologii stosowanych w gospodarstwach uprawiających kukurydzę na kiszonkę w rejonie środkowowschodniej Polski. Pamiętnik Puławski. 2008, 147, s. 203-213.
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej