Informacja dotycząca ZZR

Realizując przepisy zawarte w ustawie Prawa Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001 r. z późn. zm. Agrii Polska Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia (o którym mowa w art. 250 ust.1 wcześniej wymienionej ustawy) do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie magazynu mieszczącego się w Błoniu przy ulicy Wierzbowej 7 jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (ZZR), ze względu na możliwość występowania na jego terenie substancji niebezpiecznych.

Działalność Agrii Polska Sp. z o.o. w Błoniu to w szczególności produkcja nawozów płynnych, magazynowanie i dystrybucja do placówek handlu detalicznego nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

Zgodnie z kryteriami ilościowo-jakościowymi rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zakład zaliczony jest do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dokonano inwentaryzacji substancji niebezpiecznych występujących na terenie zakładu:

  • E1 niebezpieczne dla środowiska wodne w kategorii ostre 1 lub przewlekłe, rodzaj zagrożenia H410; H400 
  • E2 niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2, rodzaj zagrożenia H411
  • P5c ciecze łatwopalne, rodzaj zagrożenia H226 
  • P8 substancje stałe i ciekłe utleniające H272 
  • H1 ostro toksyczne H300; H330
  • H2 ostro toksyczne H331

W związku z tym Agrii Polska Sp. z o.o. jako zakład zwiększonego ryzyka jest zobowiązany do opracowania programu zapobiegania awariom. Dokument ten został złożony do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Prowadzący zakład :

  • Tomasz Mioduszewski - Kierownik Logistyki i Produkcji 
  • Dominik Rudziński - Technolog Produkcji Nawozów Dolistnych

Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zapewnia, że Agrii Polska Sp. z o.o. jest prowadzony w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi i środowiska. Z przeprowadzonych analiz zagrożeń wynika, że skutki awarii nie powinny wykroczyć poza teren zakładu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok